Vrijwilligers

  • Het mogelijk beheren van zakgeld van reizigers die hier zelf niet voor in staat zijn.
  • Mogelijk het beheren van medicatie en deze op gezette tijden verstrekken.(de reiziger kan deze zelf innemen)
  • Samen met de reizigers waar nodig een programma samenstellen en uitvoeren.
  • Eenvoudige persoonsgebonden hulp (bijv het aandoen van steunkousen/strikken van schoenen/ondersteuning bij lopen bieden)
  • In staat zijn tot het (mede) bereiden van maaltijden bij bungalow reizen.
  • Na de reis een vakantie reunie organiseren.

Wat onze vrijwilligers van ons kunnen verwachten: 

Alle vrijwilligers gaan met Samen Reizen een overeenkomst aan, hiervoor gebruikt Samen Reizen een vrijwilligerscontract.
Wij zorgen voor duidelijke aanmeldingsformulieren om de vaardigheden en beperkingen van de reiziger te leren kennen.
De thuissituatie van de reizigers geeft de overige reizigersinformatie door.
Wij coachen onze vrijwilligers waar mogelijk.
Voor alle vrijwilligers is een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Indien niet in het bezit van een doorlopende reisverzekering sluiten wij voor iedere reis een reisverzekering af.
Bij voldoende behoefte regelen we instructie betreffende onderwerpen als autisme, diabetes en epilepsie.
Wij organiseren en betalen een rij-instructie indien dit gewenst is.
De vrijwilliger krijgt een onkostenvergoeding per gewerkte reisdag.
Er zijn voor de vrijwilligers geen kosten aan de reizen verbonden, kosten worden vergoed (reiskosten, VOG enz.). 
Aan het eind van het seizoen gaan we gezellig uit eten.